Podmienka & Podmienka

PODMIENKY SLUŽBY

----

OVERVIEW

This website is operated by WILDMINT COSMETICS LIMITED. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to WILDMINT COSMETICS LIMITED. WILDMINT COSMETICS LIMITED offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.


SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.


SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.


SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nevyhnutne, nie sú aktuálne a sú uvedené len pre vašu referenciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich stránkach.


Oddiel 4 - Úpravy služby a ceny

Ceny za naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť službu (alebo akúkoľvek časť alebo jeho obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nesmieme zodpovednosť za vás alebo žiadnej tretej strane pre akúkoľvek zmenu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie služby.


Oddiel 5 - Produkty alebo služby (v prípade potreby)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a podliehajú vráteniu alebo výmene len podľa našej politiky návratnosti.

Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrazy našich výrobkov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sú povinné obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb pre každú osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme vykonávať v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek výrobkov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo cien produktov sa môžu zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť akýkoľvek produkt. Akákoľvek ponuka pre akýkoľvek produkt alebo službu vykonanú na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.

Nezaujímame, že kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iných kúpných materiálov zakúpených alebo získaných budete splniť vaše očakávania, alebo že všetky chyby v službe budú opravené.


Oddiel 6 - Presnosť informácií o fakturácii a účte

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú s nami umiestnime. Môžeme v našom výhradnom uvážení, limit alebo zrušenie množstiev zakúpených na osobu, na domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky umiestnené podľa rovnakého zákazníckeho účtu, rovnakú kreditnú kartu a / alebo príkazy, ktoré používajú rovnakú fakturáciu a / alebo adresu doručenia. V prípade, že sa zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa pokúsiť informovať vás kontaktovaním e-mailu a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutej v čase, keď bola objednávka vykonaná. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať príkazy, že v našom jedinom rozsudku sú umiestnené predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že budete poskytovať aktuálne, úplné a presné informácie o kúpe a účte pre všetky nákupy v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete okamžite aktualizovať svoj účet a ďalšie informácie, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísla kreditných kariet a dátumy vypršania platnosti, takže môžeme dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Pre viac podrobností, prečítajte si našu politiku vrátenia.


Oddiel 7 - Voliteľné nástroje

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme ani monitorovať ani žiadne kontroly ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "ako je" a "ako je k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, zastúpení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek potvrdenia. Nesmieme mať žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo súvisiaceho s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie Voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je úplne na vlastné riziko a diskrečnú právomoc a mali by ste zabezpečiť, aby ste boli oboznámení a schvaľovaní podmienok, na ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (y) tretej strany.

Môžeme tiež v budúcnosti ponúknuť nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane prepustenia nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a / alebo služby musia byť tiež predmetom týchto Podmienok služby.


Oddiel 8 - Odkazy tretích strán

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pridružené k nám. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo pre akékoľvek iné materiály, výrobky alebo služby tretích strán.

Nie sme zodpovední za žiadnu škodu alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Opatrne si prečítajte zásady a postupy tretej strany a uistite sa, že ste im porozumeli skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa výrobkov tretích strán by mali byť zamerané na tretiu stranu.


Oddiel 9 - Komentáre používateľa, spätná väzba a iné podania

Ak na našej požiadavke zasielate určité špecifické príspevky (napríklad položky súťaže) alebo bez žiadosti od nás posielate kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už prostredníctvom e-mailu, podľa poštovej pošty, alebo inak (Kolektívne, "Komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia, upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v ľubovoľnom médiu žiadne komentáre, ktoré nám postúpite. Sme a nesmie byť povinnosťou (1) zachovať žiadne pripomienky k dôvere; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) reagovať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstrániť obsah, ktorý určujeme v našom výhradnom uvážení sú nezákonné, urážlivé, ohrozujúce, libutné, hanlivé, pornografické, obscénne alebo inak nevhodné alebo porušuje duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo týchto Podmienok služby .

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky neporušujú žiadne právo na žiadnu tretiu stranu, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastného práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre neobsahujú libutný alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, alebo obsahujú akýkoľvek počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akúkoľvek súvisiacu webovú stránku. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekým iným ako sami, alebo inak zavádzajte nás alebo tretích strán, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Ste výhradne zodpovedný za akékoľvek pripomienky, ktoré robíte a ich presnosť. Nevzdávame žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne pripomienky, ktoré ste odoslali alebo akúkoľvek tretej strane.


Oddiel 10 - Osobné informácie

Vaše predloženie osobných informácií prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov.


Oddiel 11 - Chyby, nepresnosti a opomenutia

Príležitostne môžu byť informácie na našich stránkach alebo v službe, ktorá obsahuje typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, ceny, propagačných akcií, ponúk, nákladov na prepravu produktov, čas tranzitu a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo napraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia, a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akúkoľvek súvisiace webové stránky nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po odoslaní objednávky) .

Zoberieme žiadnu povinnosť aktualizovať, zmeniť alebo objasniť informácie v službe alebo na akúkoľvek súvisiacu webovú stránku, vrátane bez obmedzenia, ceny, pokiaľ ide o zákon. Mali by sa prijať žiadna zadaná aktualizácia alebo obnovený dátum uplatňovaný v službe alebo na akúkoľvek súvisiacu webovú stránku, aby uviedli, že všetky informácie v službe alebo na akúkoľvek súvisiace webové stránky boli upravené alebo aktualizované.Oddiel 12 - Zakázané použitie

Okrem iných zákazov, ako je uvedené v podmienkach služby, ste zakázaní používať stránku alebo jeho obsah: a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požiadať ostatných, aby vykonávali alebo zúčastňovali na všetkých nezákonných činoch; c) porušiť akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; d) porušiť alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) na obťažovanie, zneužívanie, urážku, poškodenie, hanbu, ohováranie, zmiernenie, zastrašovanie alebo diskrimináciu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicitu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; g) nahrať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; i) do spamu, phish, pharm, zámienky, pavúka, plaziť alebo škrabať; j) pre akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obísť bezpečnostné črty služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky, iné webové stránky alebo internet. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše využitie služby alebo akejkoľvek súvisiacej stránky za porušenie ktoréhokoľvek z zakázaných použití.


Oddiel 13 - Vyhlásenie o zárukách; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, reprezentovať alebo zaručiť, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaujímame, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že čas od času môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo zrušiť službu kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo neschopnosť používať, služba je na vašom jedinom riziku. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám poskytli službu, sú (s výnimkou výslovne uvedených v USA), poskytnuté "ako je" a "ako je k dispozícii" pre vaše použitie, bez akéhokoľvek reprezentácie, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, a to buď expresné alebo vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosť, názov a neporušenie.

V žiadnom prípade nesmie WILDMINT COSMETICS Obmedzené, naši riaditelia, dôstojníci, zamestnanci, pobočky, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovateľov služieb alebo poskytovateľov licencií sú zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody Druh, vrátane stratených ziskov, stratených príjmov, stratených úspor, straty údajov, náhradných nákladov alebo akúkoľvek podobnú škôd, či už so sídlom v zmluve, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcej z vášho použitia ktoréhokoľvek z Služba alebo akékoľvek výrobky obstarané pomocou služby, alebo pre akékoľvek iné tvrdenie akýmkoľvek spôsobom súvisiacej s používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie sú obmedzené na akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu, alebo akúkoľvek stratu alebo škody Akýkoľvek druh, ktorý vznikol v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), ktorý je odoslaný, prenášaný, alebo inak sprístupnený prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je to informované o ich možnosti. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách, naša zodpovednosť sa obmedzí na maximálny rozsah povolený zákonom.Oddiel 14 - Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením, brániť a držať neškodné WILDMINT COSMETICS Obmedzený a naša materská, dcérska spoločnosť, pobočky, partneri, dôstojníci, riaditelia, zástupcovia, dodávatelia, poskytovatelia licencií, poskytovateľov služieb, subdodávatelia, dodávatelia, stážisti a zamestnanci, neškodné z akéhokoľvek nároku alebo dopytu, vrátane primeraných poplatkov právoparsek Strana v dôsledku vášho porušenia týchto Podmienok alebo dokumentov, ktoré začleňujú odkazom, alebo vaše porušenie akéhokoľvek zákona alebo práva tretej strany.


Oddiel 15 - Oddelosť

V prípade, že každé ustanovenie týchto Podmienok je určené na nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie je napriek tomu vynútiteľné v čo najväčšej miere povolenej platným právom, a nevykonateľná časť sa považuje za oddelenú z týchto podmienok Služba, takéto odhodlanie nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek iných zostávajúcich ustanovení.


Oddiel 16 - Ukončenie

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred termínom ukončenia, prežijú ukončenie tejto dohody na všetky účely.

Tieto Podmienky služby sú účinné, pokiaľ nie sú ukončené ani vy. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť, že nám nepochopíte, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestanete používať naše stránky.

Ak v našom jedinom úsudku, alebo máme podozrenie, že ste zlyhali, aby ste splnili akékoľvek obdobie alebo poskytovanie týchto Podmienok služby, môžeme túto dohodu vypovedať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a zostanete zodpovednosť za všetky sumy do a vrátane dátumu ukončenia; a / alebo preto môže odmietnuť prístup k našim službám (alebo jej časti).


Oddiel 17 - Celá dohoda

Zlyhanie USA vykonávať alebo presadzovať akékoľvek právo alebo poskytovanie týchto Podmienok služby nepredstavuje výnimku takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky služby a akékoľvek politiky alebo prevádzkové pravidlá, ktoré uverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti s službou, predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi vami a my a riadia vaše využitie služby, nahrádzajú sa akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy , Či orálny alebo písomný, medzi vami a nami (vrátane, ale bez obmedzenia, akékoľvek predchádzajúce verzie podmienok služby).

Akékoľvek nejasnosti v oblasti výkladu týchto Podmienok služby sa nesmú vykladať voči navrhovanej strane.


Oddiel 18 - Právo upravujúceho

Tieto Podmienky služby a všetky samostatné dohody, podľa ktorých vám poskytneme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi 71-75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, Spojené kráľovstvo.


§ 19 - Zmeny v podmienkach služby

Na tejto stránke môžete kedykoľvek skontrolovať najaktuálnejšiu verziu podmienok služby.

Vyhradzujeme si právo na naše vlastné uváženie, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby tým, že uverejníte aktualizácie a zmeny našej webovej stránky. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať naše webové stránky pravidelne pre zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našim webovým stránkam alebo službe po vysielaní akýchkoľvek zmien v týchto Podmienok služby predstavuje prijatie týchto zmien.


Časť 20 - Kontaktné informácie

Otázky týkajúce sa podmienok služby by nás mali poslať na info@wildmintcosmetics.com.

V spolupráci s Klarna Bank AB (Public), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko, ponúkame Vám nasledujúce spôsoby platby. Platba sa má vykonať do Klarna.

Spôsob platby za zaplatenie za 14/30 dní je k dispozícii len v prípade pozitívneho posúdenia úveru. Na tento účel, počas procesu objednávky a spracovania vášho nákupu, sme vaše údaje za adresu a kreditnú kontrolu do Klarna. Môžeme vám ponúknuť iba platobné metódy dostupné na základe výsledku úverovej kontroly. Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna a užívateľské podmienky za krajinu možno nájsť na Klarna.com. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s platným zákonom o ochrane údajov av súlade s informáciami o vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarna.

Vegan & Cruelty-Free

Free from animal by-products & never tested on animals.

Made in the UK

Using responsibly sourced ingredients & packaging.

Plant-Powered

With nourishing plant extracts & skin-boosting superfoods.

Guarantee

Money-back guarantee on all purchases.

We Plant Trees

One tree planted per order to support our planet.